Keighley Roll of Honour - N

Naylor, George Cpl - of Ingrow
Narey, John (Jack) - of Silsden
Newton, Charles
Newton, Thomas - of Thwaites Brow
Newton, William H - of Ingrow
Newell, Ernest - of Ingrow
Nicholson A - of Hermit Hole
Nicholson, Clifford - of Braithwaite
Nicholson F - of Hermit Hole
Nicholson GH - of Ingrow
Nicholson, George Herbert - of Oakworth
Nicholson, Herbert - of Crossroads & Lees
Nicholson, GH – Keighley WW2
Nickolson, Herbert L/Cpl - of Ingrow
Nixon C - of Hermit Hole
Nixon, E – Keighley WW2
Nixon, Ernest - of Goose Eye
Nixon, Fred - of Crossroads & Lees
Nixon, Fred - of Oakworth
Nixon, G - of Oakworth
Nixon S - of Hermit Hole
Nixon, Tom - of Crossroads & Lees
Nixon, Tom - of Oakworth
Nock, Bertie - of Ingrow
Nolan, James - of Thwaites Brow
Normington, E - of Haworth
Normington, Harold - of Ingrow
Normington, W - of Haworth
North, Bertie - of Haworth
Northrop F - of Hermit Hole
Northrop P - of Hermit Hole
Northrop W H - of Hermit Hole
Nunweek, William - of Thwaites Brow
Nuttal, Eric - of Haworth
Nutter, AE - of Haworth